4 redenen om pesticiden te bannen

Tuinieren zonder pesticiden is gezonder. Zolang we mét en niet tegen de natuur werken, zijn pesticiden geen noodzakelijk kwaad. Maar anno 2016 is er nog een lange weg te gaan.

1. Pesticiden hebben een impact op je gezondheid

Het wordt steeds duidelijker welke impact pesticiden hebben op onze gezondheid. In Frankrijk is de ziekte van Parkinson erkend als beroepsziekte bij landbouwers die minstens 10 jaar aan pesticiden zijn blootgesteld. Nog in Frankrijk liep een boer hersenschade op nadat hij dampen van een onkruidverdelger had ingeademd. Na jaren juridische strijd is producent Monsanto schuldig bevonden.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) maakte een grondige studie over het hormoonverstorende effect van gewasbeschermingsmiddelen. EFSA hield 41 actieve stoffen onder de loep. Daarvan bleken 15 stoffen effectief hormoonverstorend te werken. Volgens studies zijn hormoonverstoorders mede de oorzaak van een lager IQ, van obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en zelfs 5 procent van de autismegevallen.

Professor Grandjean van de Harvard Universiteit adviseert dan ook aan zwangere vrouwen en kinderen om hormoonverstorende stoffen te vermijden, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk biologisch te eten.

2. Waar komen pesticiden terecht?

Je weet waar je pesticiden spuit, maar je weet niet waar ze terechtkomen. Ze spoelen mee met regenwater en belanden zo in het oppervlakte- en drinkwater. In 2014 voerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het eerst metingen uit op 92 plaatsen in Vlaamse waterlopen naar neonicotinoïden. Dat is een verzamelnaam van enkele pesticiden tegen insectenvraat, die vermoedelijk ook een dreiging vormen voor bijen. Drie neonicotinoïden werden gevonden op 90, 44 en 26 procent van de meetplaatsen.

Er zijn geen Vlaamse normen, maar een Nederlandse studie vermeldt wel veiligheidsdrempels. Twee van de drie stoffen overschrijden deze drempels. De Vlaamse Milieumaatschappij vermoedt dus dat pesticiden ons ecosysteem verstoren.

3. Wetenschappelijke controverse en een gebrekkige wetgeving

De erkenning van glyfosaat, de actieve stof in onder andere Roundup, is gebaseerd op proeven uit 1978. Eind vorig jaar verscheen een opmerkelijk wetenschappelijk artikel dat stelt dat glyfosaat 300 keer schadelijker is dan wat blijkt uit de proeven van 1978.

In Europa gebeurt de beoordeling van pesticiden op basis van de actieve stof. Zo rees er onlangs verwarring: de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) beweerde dat glyfosaat waarschijnlijk niet kankerverwekkend is, terwijl het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) het tegendeel vaststelde. EFSA bekeek alleen glyfosaat; IARC onderzocht glyfosaat in combinatie met de andere stoffen in kant-en-klaarmengsels, waaronder een stof die plantencellen openmaakt zodat glyfosaat gemakkelijker kan binnendringen.

De beoordeling per stof gaat ook voorbij aan het feit dat er tijdens de teelt meer dan één product gespoten wordt. Vorig jaar verscheen een rapport van het EFSA waaruit bleek dat op 27,3 procent van de onderzochte groenten, fruit en granen in de Europese Unie, twee of meer residu’s van pesticiden gevonden werden. De versterkende effecten van deze mengeling worden niet in rekening gebracht. Met andere woorden: wetenschappers spreken elkaar wel eens tegen en de wetgeving brengt geen verheldering.

4. Nonchalante gebruikers

Volgens een enquête van de Universiteit Gent bij 900 Vlamingen leest 15 procent van de particuliere gebruikers het etiket van pesticiden niet. 45 procent vindt het niet duidelijk en 30 procent giet de resten en spoelwater gewoon in de gootsteen. De pesticidesector mag zich dan wel indekken met waarschuwingen, maar als er niet wordt begrepen wat er staat, hebben die weinig effect.

2020 pesticidevrij poster

Over

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we ze tegen 2020 allemaal uit de winkelrekken.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun in België Steun in Nederland
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden