Glyfosaat: wat doet Europa?

Sinds het IARC (het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) vorig jaar glyfosaat, de werkzame stof in populair onkruidverdelgers als RoundUp, als mogelijk kankerverwekkend bestempelde, is glyfosaat een actueel thema. Op Vlaams en Belgisch niveau verandert de wetgeving. Maar hoe zit het nu met Europa? Want daar ligt de basis van de pesticidewetgeving voor alle EU-lidstaten en voor alle gebruikers.

Verlenging met 10 jaar?

De Europese Commissie startte in mei 2017 de procedure om de erkenning van glyfosaat terug met 10 jaar te verlengen. Hiervoor baseert ze zich op het recente rapport van de EFSA (de Europese Voedselveiligheidsautoriteit) dat wederom stelt dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Over deze stap van de Europese Commissie is er heel wat controverse. Terecht, vindt Velt. En daarin staan we niet alleen.

In april 2017 waren er de Monsanto Papers: interne documenten van Monsanto, de producent van RoundUp, waaruit blijkt dat Monsanto wetenschappers ingehuurd heeft om hun handtekening te zetten onder zelf geschreven wetenschappelijke dossiers in het voordeel van glyfosaat. Deze Monsanto Papers zorgden in België voor twee politieke beslissingen van formaat: Vlaams minister Schauvliege kondigde een decreet aan dat het gebruik van glyfosaat moet verbieden; federaal minister Borsus zou de verkoop van heel wat onkruidverdelgers verbieden.

Wat met EFSA-beoordeling?

Chris Porter, vooraanstaand lid van het IARC, publiceerde op 15 juni 2017 een wetenschappelijk artikel dat haarfijn toelicht dat 8 studies met een significant verband tussen glyfosaat en tumorontwikkelingen bij muizen en ratten niet in de EFSA-beoordeling opgenomen zijn. De EFSA-beoordeling lijkt dus toch niet zo sluitend te zijn als het EFSA laat uitschijnen.

Eerder besliste het milieuagentschap van de Amerikaanse staat Californië glyfosaat op de lijst met kankerverwekkende stoffen te plaatsen. Dat betekent dat vanaf 7 juli 2017alle verpakkingen van RoundUp moeten voorzien zijn van een gezondheidswaarschuwing.

Gebruik geen pesticiden

Toch gaat de Europese Commissie momenteel verder om glyfosaat opnieuw een vergunning te geven. Velt betreurt deze gang van zaken, maar geeft de strijd niet op. Elke burger kan trouwens het verschil maken door zelf geen pesticiden meer te gebruiken en als consument te kiezen voor biologische producten. Er zijn voldoende alternatieven voor zowel oprit, terras als (moes)tuin.

Het burgerinitiatief We Move verzamelde ondertussen in enkele maanden tijd meer dan 1,3 miljoen handtekeningen en zet de glyfosaatkwestie op die manier dus opnieuw op de agenda van de Europese politiek.

2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden