Het belang van de waterschapsverkiezingen

De maartse buien en het stormweer van het voorbije weekend veranderen er nog niets aan: de Lage Landen beleven sinds de zomer een ongekende periode van droogte. Normaliter valt er in de herfst en winter zo veel neerslag, dat na een droge zomer het grond waterpeil weer voldoende herstelt. Dat was wederom de verwachting na de extreem droge zomer van 2018. Maar nu, maart 2019, blijkt dat ook de herfst en winterperiode uitzonderlijk droog verlopen en verschijnen er berichten in de krant dat in Nederland vele huizen verzakken door ingedroogde veengebieden, boeren zich afvragen hoe ze op hun droge akkers de zaden goed kunnen laten ontkiemen en melden de eerste waterschappen al dat ze op korte termijn een sproeiverbod willen instellen. 

 

Ontwateren

Nederland was eeuwen gewend om het land te ontwateren. De vele veengebieden die Nederland kent werden door de mens omgevormd in vruchtbare weidegebieden met afwaterende sloten en kanalen en polders werden droog gemalen. Goed om te boeren en goed om in te wonen. Een flink aantal Nederlanders werkt en woont op een plek onder zeeniveau. De waterschappen van Nederland (de oudste democratische organen in Nederland) maken dit mogelijk door het regelen van de waterhuishouding in Nederland.  Voor veel burgers werken deze waterschappen onzichtbaar aan een goed waterbeheer. Als het drinkwater maar gezond is, het grondwaterpeil zo is dat de boer kan boeren en als ze zorgen dat de Nederlanders geen natte voeten krijgen. Dat zijn wel de meest bekende taken van de Waterschappen. Totdat de droogte aanving. 

 

Vernatten

Nu gaat het ook om het vernatten van gebieden, het water binnen houden in plaats van lozen en mogelijk ook het verhogen van het grondwaterpeil om de sterke verzakkingen tegen te gaan of op zijn minst te stoppen. Op 20 maart gaan de Nederlanders naar de stembus, voor de provinciale verkiezingen maar ook om de nieuwe afgevaardigden in de waterschappen te kiezen. Het is nog nooit zo duidelijk geweest hoe belangrijk de waterschappen zijn. Niet alleen voor boeren, ook voor burgers. Laat uw waterstem niet verloren gaan.

2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden