Neonics zijn niet niks

Neonicotinoïden, of kortweg neonics, zijn een groep pesticiden verwant aan nicotine. In de gangbare landbouw worden ze vaak gebruikt. Maar dat heeft voor bijvoorbeeld bijen nefaste gevolgen. Het gebruik werd afgelopen jaar al ingeperkt, maar er zijn nog heel wat achterpoortjes die voor verschillende insecten de dood betekenen.

In de gangbare zaadteelt krijgen granen en suikerbieten bijna standaard een ‘omhulling’ van neonicotinoïden om aantasting door insecten tegen te gaan. In andere gevallen worden bijvoorbeeld appelbomen er na de bloei mee bespoten in de openlucht. Op het eerste gezicht lijkt dat onschuldig, maar dat is het absoluut niet.

Via de sapstroom komen de pesticiden namelijk in de hele plant terecht. Daardoor bevatten ook de nectar en pollen van de plant neonics. Als de boom dan in bloei komt te staan, zullen bijen, hommels en andere insecten ermee in contact komen. Die hebben er last van en kunnen sterven door een verstoorde prikkelgeleiding tussen de zenuwcellen in de hersenen.

Verbod of compromis

Dat neonicotinoïden schadelijk zijn voor bijen in het bijzonder is al langer bekend. In 2013 was het EFSA, de Europese voedselautoriteit, al op de hoogte. Dat leidde toen tot een beperkt verbod, waardoor ze niet langer toegelaten zijn voor gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn. Voor een volledig verbod, was meer bewijs nodig. 

Dat bewijs kwam vorig jaar. En nog wel op drie verschillende sporen. Niet alleen de nectar van bloeiende bloemen is immers schadelijk voor bijen. Intussen weten we ook dat zaad dat door neonics omhuld is bij het zaaien een stofwolk veroorzaakt die insecten in de buurt treft. Daarnaast zijn residu’s in water en bodem aangetroffen.

Inperking

Op basis van dat bewijs besloot de Europese Commissie in april vorig jaar om het gebruik van clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam, de drie belangrijkste neonicotinoïden, te verbieden. Maar ook dit verbod is in feite niet meer dan een inperking.

Behalve voorgaande soorten neonics, zijn er heel wat andere varianten die gewoon nog in omloop zijn. Daarbij gaat het om een verbod in open lucht. In bijvoorbeeld serres, mogen alle soorten neonics nog steeds gebruikt worden. Het idee: een serre is een afgesloten systeem, waar bijen niet komen en er daarom geen last van hebben.

Werk aan de winkel

Maar die redenering gaat niet op. Natuurlijk komen bijen ook in serres. Bovendien wijst onderzoek uit dat de insecticiden die in serres gebruikt worden in het grondwater terechtkomen. Hoewel we kunnen concluderen dat het bewustzijn over de schadelijkheid van neonics en andere insecticiden in stijgende lijn gaat, kunnen we dus stellen dat er nog werk aan de winkel is. 

Roep pesticiden een halt toe voor het te laat is.
Door het gebruik van pesticiden in de landbouw krijgen onze bijen het steeds moeilijker om te overleven. Alleen bioboeren doen het zonder neonicotinoïden, de meest schadelijke pesticiden voor bijen. België weet dit jaar de Europese beperkingen op het gebruik van neonicotinoïden moeiteloos te omzeilen, de gevolgen zijn nefast... Help ons de bijen te redden en steun onze campagne.

 

2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden