Omgaan met onkruid op verhardingen op een ecologische manier

Hoe onkruidgroei op verhardingen voorkomen

  • Gun onkruid geen rust. Je kunt ongewenste kruidgroei voorkomen door je verhardingen intensief te gebruiken. Een grindverharding kun je regelmatig harken, een halfopen verharding kun je vegen. Leg dus niet meer verhardingen aan dan nodig.
  • Vermijd wortelruimte. Zorg dat organisch materiaal niet blijft liggen. Hark of veeg bladeren regelmatig weg. Herstel elke verzakking van de verharding. Gesloten voegen die versleten zijn, kun je terug opvullen.

Hoe onkruidgroei op verhardingen verwijderen?

1. Manueel verwijderen

Je kunt (on)kruidgroei wieden met een hak of krabber. Hierdoor worden de bovengrondse en ondergrondse plantendelen uitgetrokken. Om ongewenste kruiden tussen voegen te verwijderen, bestaat er een speciale voegenkrabber die bestaat uit stalen nagels. Hiermee kun je rechtstaand het kruid van tussen de voegen krabben.

2. Mechanisch verwijderen

Op halfopen en gesloten verhardingen kun je het onkruid wegmaaien met een motorzeis met een draadkop. Je kunt op vele motorzeisen ook een kleine borstelkop monteren waarmee je het kruid wegborstelt. Verwijder steeds de losgemaakte kruiden.

3. Thermische kruidbestrijding (op alle verhardingen)

Door de verhitting zullen de celwanden van de bovengrondse plantendelen barsten waardoor de plant uitdroogt. Enkel het bovengrondse deel van de plant sterft af, de wortel blijft bestaan. Enkel door herhaaldelijk te branden, zal de plant uitputten en verdwijnen. Met heet water vernietig je eveneens ongewenste kruiden.

Door mechanische en thermische bestrijding haal je enkel het bovenste deel van de plant weg. Zaadonkruiden (pioniersplanten) groeien niet terug, zij zijn afgestorven. Bij thermische bestrijding verbranden door de hitte ook de gevallen zaden. Wortelonkruiden duiken wel weer op. De bovengrondse delen van de plant regelmatig weghalen put de plant uit. Door eerst te maaien en dan heet water te gebruiken vernietig je het onkruid tot in de wortel.
 

Nog meer tips over het omgaan met onkruiden

Op de website van Velt vind je er heel wat terug. Velt organiseert ook boeiende vormingen voor particulieren, organisaties en overheidsinstellingen over onkruiden.

Meer tips over onkruiden

Vormingen over onkruiden

2020 pesticidevrij poster

Over

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we ze tegen 2020 allemaal uit de winkelrekken.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun in België Steun in Nederland
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden