Pesticidegebruik buiten landbouw: Nefyto vs. Staat 0/1

Te hoge glyfosaatconcentraties

De argumenten die tegen het verbod werden aangehaald, worden vaak gehoord in gelijkaardige discussies: dat gewasbeschermingsmiddelen een strenge erkenningsprocedure doorlopen, dat het vrije verkeer van goederen wordt belemmerd, dat ook andere stoffen risico’s inhouden. De rechtbank counterde echter de argumenten en handhaaft het verbod. 

Velt is verheugd over deze uitspraak. Geert Gommers, onze expert pesticiden, zegt: "De vervuiling van het oppervlaktewater is een doorslaggevende argument bij deze beslissing van de Rechtbank. We hebben oppervlaktewater nodig voor ons drinkwater. In het vonnis lees je dat 5 van de 8 drinkwaterlocaties in 2016 niet voldeden aan de drinkwaternorm door te hoge glyfosaatconcentraties. Glyfosaat werd immers veel gebruikt door particulieren, tuinaannemers en onderhoudsmensen van parken. Het is dus logisch dat de overheid die stoffen tracht te beperken en dat de rechtbank de tegenargumenten van tafel veegt vanwege het algemeen belang.”

Beïnvloeding drinkwaterproductie

Overigens betreft het verbod minder dan 2,5% van de totaal verkochte hoeveelheid werkzame stof: jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 10 à 11 miljoen kg actieve stof verkocht, waarvan dus ongeveer 250.000 kg bestemd is voor gebruik buiten de land- en tuinbouw. Zo’n 4 à 17% van de gewasbeschermingsmiddelen die buiten de landbouw worden gehanteerd, spoelen af naar grond- en oppervlaktewater. 60% daarvan komen terecht in het oppervlaktewater en beïnvloeden zo de drinkwaterproductie. 

Naast overschrijdingen voor glyfosaat werden in de periode 2013-2017 voor ten minste 6 andere actieve stoffen overschrijdingen van de norm vastgesteld. Het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu stelde in 2016 dat ongeveer een kwart van de grondwaterwinningen problemen kent met bestrijdingsmiddelen. Daardoor, concludeert de instantie, is “bij ongewijzigd beleid (…) de beschikbaarheid van drinkwater uit grondwater van goede kwaliteit niet vanzelfsprekend”.

Logisch, niet?

 

Foto: hpgruesen voor Pixabay

2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden