Succesvolle coalitie bekomt meer transparantie in pesticidewetgeving

In oktober sloot Velt zich aan bij een Europese coalitie die ijvert voor meer transparantie in het goedkeuren van pesticiden. Intussen kan de coalitie een eerste succes op haar conto schrijven: het Europese Parlement, de Raad en de Commissie bereikten een akkoord over een voorstel dat wel degelijk verschil maakt. Dankzij een grotere transparantie over testgegevens en veiligheidsstudies van pesticiden, is een grotere objectiviteit en meer duurzaamheid in de beoordeling ervan, een haalbare kaart.

Het voorstel van de Commissie kwam er nadat de Europese coalitie Citizens for science in pesticide regulation een tweede maal gevraagd had om glyfosaat te bannen. De coalitie riep Europa op tot meer transparantie bij de risicobeoordeling van pesticiden.

 

Ondanks pogingen van belangengroepen om het voorstel af te zwakken, is het huidige voorstel een succes. De coalitie is met name opgetogen over deze elementen:

 

  • het EFSA, het onderzoeksinstituut dat de Europese Commissie adviseert, moet veiligheidsstudies sneller publiceren en alle resultaten en data van veiligheidstesten moeten openbaar gemaakt worden op een toegankelijke manier. Studies die niet op voorhand geregistreerd worden, worden niet aanvaard in het beoordelingsproces;
  • het EFSA moet alle door de industrie aangevraagde studies in een databank bewaren zodat EFSA kan nagaan of alle aangevraagde studies werden aangemeld bij een vraag tot goedkeuring. Aangemelde studies moeten beoordeeld worden door stakeholders;
  • het EFSA zal ook zelf wetenschappelijke literatuur doornemen om andere gegevens te kunnen beoordelen dan deze aangebracht door de aanvrager;
  • het EFSA moet ervoor zorgen dat haar expertenpanels bestaan uit experts die actief wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar pesticiden en dit onderzoek peerreviewed publiceren, en dus beantwoorden aan criteria van excellentie en onafhankelijkheid.

 

Overigens betreft bovenstaand voorstel niet enkel pesticiden maar acht verschillende wetteksten die specifieke sectoren van de voedselketen aanbelangen: ggo’s, voedseladditieven, rookaroma’s, voedselmaterialen, voeradditieven, voedselenzymen en -smaakstoffen, gewasbescherming en novel foods. 

 

Velt is opgetogen over deze nieuwe wending. Als we willen evolueren naar een pesticidevrije samenleving, dan is een correcte en objectieve beoordeling van pesticiden een belangrijke stap. 

 

Maar Velt wacht niet op wetgeving. Velt inspireert verder tot ecologisch moes- en siertuinieren op haar wel gesmaakte manier. We verspreiden kennis en ervaring via heldere publicaties, we stimuleren uitwisseling van kennis en zaden, en we ondersteunen beginners en gevorderden via workshops en samenaankopen. En we vergeten nooit dat het ook leuk mag zijn.

 

 

Het voorstel kan je hier vinden: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6099-2019-ADD-1-REV-1/en/pdf

 

De perstekst hier: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1031_en.htm

2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden