Sinds 19 juli mag een particulier in Vlaanderen geen glyfosaat meer gebruiken. Toch staan de winkelrekken er nog vol van. Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, bezocht de voorbije weken 30 tuincentra in Vlaanderen en Brussel en stelt vast dat er nog te weinig aandacht naar de echte alternatieven gaat en roept de federale overheid op snel werk te maken van het verkoopverbod op herbiciden.

Eind april kondigde minister Schauvliege aan dat ze een verbod wilde instellen op glyfosaat. Haar federale collega Borsus wil de verkoop van herbiciden (met uitzondering van biopesticiden en basisstoffen zoals azijn) verbieden. Tegen eind 2017 worden hiervoor drie Koninklijke Besluiten verwacht.

Wel kopen, niet gebruiken

De Vlaamse regering maakte nog voor het zomerreces werk van het gebruiksverbod op glyfosaat. ‘Sinds 19 juli mag de particulier in Vlaanderen geen glyfosaat meer gebruiken’, zegt Barbara Creemers van Velt.

‘Acht Velt-medewerkers trokken naar dertig tuincentra in Vlaanderen en Brussel. In alle tuincentra vind je nog volop herbiciden op basis van glyfosaat. Daarmee doen de tuincentra niets dat niet mag, want de wet over het verkoopverbod is er nog niet. Je mag vandaag dus wel glyfosaathoudende onkruidverdelgers kopen, maar ze niet gebruiken. Deze situatie is voor de consument heel verwarrend.’

De echte alternatieven

‘We vinden het dus een gemiste kans dat geen enkel tuincentrum proactief herbiciden op basis van glyfosaat uit de winkelrekken haalt en voluit gaat voor de alternatieven. Borstels, harken, voegenkrabbers en hakken: dat is het gereedschap waarmee de Vlaming opnieuw moet leren werken. En durf ook de bodembedekkers eens op de plaats van het vroegere pesticiderayon te zetten: zo toon je aan dat er wel degelijk alternatieven zijn.’

Alternatief gereedschap

Tijdens de mystery shopping in dertig tuincentra bracht Velt het aanbod van deze alternatieve gereedschappen in kaart. ‘In quasi alle tuincentra vonden we voegenkrabbers met lange en korte steel’, legt Barbara Creemers uit. ‘Dat is een goede zaak, maar ze worden nog te weinig naar voren geschoven als waardig alternatief. In 87% van de winkels vonden we ook onkruidbranders. Dat is een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. Velt vindt deze onkruidbranders trouwens een laatste middel omwille van het brandgevaar. Er zijn betere alternatieven.’

Conclusie

Velt roept Denis Ducarme, nieuwbakken federaal minister van Landbouw, Middenstand en Maatschappelijke Integratie, op om snel werk te maken van het verkoopverbod op herbiciden. ‘Het grote aanbod pesticiden dat nu nog in de winkelrekken staat, werkt hamstergedrag in de hand en daar is onze natuur en het milieu de dupe van.’

> Klik hier om het volledige dossier te lezen