Welke impact hebben pesticiden op ons milieu?

Je weet waar je pesticiden spuit, maar je weet niet waar ze terechtkomen. Ze spoelen mee met regenwater en belanden zo in het oppervlakte- en drinkwater.

In 2014 voerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het eerst metingen uit op 92 plaatsen in Vlaamse waterlopen naar neonicotioïden. Dat is een verzamelnaam van enkele pesticiden tegen insectenvraat, die vermoedelijk ook een dreiging vormen voor bijen. Drie neonicotinoïden werden gevonden op 90, 44 en 26 procent van de meetplaatsen.

Er zijn geen Vlaamse normen, maar een Nederlandse studie vermeldt wel veiligheidsdrempels. Twee van de drie stoffen overschrijden deze drempels. De Vlaamse Milieumaatschappij vermoedt dus dat pesticiden ons ecosysteem verstoren.

2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden